FSC GRUPNA SHEMA
Hrvatske šume d.o.o.

ZAINTERESIRANE STRANE NA RAZINI GRUPE

  naziv odgovorna osoba
1 Agencija za zaštitu okoliša Anica Juren info@azo.hr
2 Agencija za zaštitu okoliša Gordana Kolačko gordana.kolacko@azo.hr
3 Akademija šumarskih znanosti Slavko Matić slavko.matic@sumari.hr
4 Časopis Hrvatske šume Goran Vincenc goran.vincenc@hrsume.hr
5 Časopis Hrvatske šume Marija Glavaš marija.glavas@hrsume.hr
6 Časopis PRIRODA Nenad Raos priroda@hpd.hr
7 Časopis Šumarski list Boris Hrašovec boris.hrasovec@sumari.hr
8 Društvo za zaštitu prirode Hrvatske “Natura” Draško Holcer Natura@Natura.hr
9 Državni zavod za zaštitu prirode Ramona Topić ramona.topic@dzzp.hr
10 Državni zavod za zaštitu prirode Goran Krivanek goran.krivanek@dzzp.hr
11 Državni zavod za zaštitu prirode Vladimir Hršak vladimir.hrsak@dzzp.hr
12 Državni zavod za zaštitu prirode Jasminka Radović jasminka.radovic@dzzp.hr
13 Državni zavod za zaštitu prirode Dijana Župan dijana.zupan@dzzp.hr
14 Državni zavod za zaštitu prirode Irina Zupan irina.zupan@dzzp.hr
15 HAZU - Zavod za ornitologiju Jelena Kralj zzo@hazu.hr
16 Hrvatske šume Ivan Ištok ivan.istok@hrsume.hr
17 Hrvatski centar “Znanje za okoliš” Vladimir Lay znanjezaokolis@inet.hr
18 Hrvatski šumarski institut Tibor Littvay tiborl@sumins.hr
19 Hrvatski šumarski institut Boris Liović borisl@sumins.hr
20 Hrvatski šumarski institut Dijana Vuletić dijanav@sumins.hr
21 Hrvatski šumarski institut Milan Pernek milanp@sumins.hr
22 Hrvatski šumarski institut Dinka Matošević dinkam@sumins.hr
23 Hrvatsko agronomsko društvo Josip Haramija hrvatsko-agronomsko-drustvo@zg.t-com.hr
24 Hrvatsko biološko društvo Višnja Besendorfer hbd1885@hbd1885.hr
25 Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode Jasna Mužinić, Andreja Radović jasmina@hazu.hr
26 Hrvatsko društvo za zaštitu voda i mora Zoran Nakić hdzv@voda.hr
27 Hrvatsko entomološko društvo Paula Durbešić baric@agr.hr
28 Hrvatsko meteorološko društvo Vesna Đuričić djuricic@cirus.dhz.hr
29 Hrvatsko mikološko društvo Armin Mešić armin.mesic@zg.t-com.hr
30 Hrvatsko mikološko društvo Zdenko Tkalčec hmd-zg@zg.hinet.hr
31 Hrvatsko ornitološko društvo Dragan Radović zzo@hazu.hr
32 Hrvatsko prirodoslovno društvo Velimir Pravdić pravdic@rudjer.irb.hr
33 Hrvatsko šumarsko društvo Damir Delač damir.delac@sumari.hr
34 Hrvatsko šumarsko društvo Milan Glavaš milan.glavas@sumari.hr
35 Hrvatsko tloznanstveno društvo Ivica Kisić ikisic@agr.hr
36 Ministarstvo poljoprivrede Uprava šumarstva Srećko Juričić srecko.juricic@mrrsvg.hr
37 Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva Miljenko Dešković sanja.huzanic@mrrsvg.hr
38 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Nenad Strizrep nenad.strizrep@mzoip.hr
39 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode - Uprava za zaštitu prirode Loris Elez loris.elez@mzoip.hr
40 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode - Uprava za zaštitu prirode Daniel Springer daniel.springer@mzoip.hr
41 Noina arka - udruga prijatelja prirode i zaštitnika mora, kopna i zraka Hrvatske Alen Slavica slavica@mavef.vef.hr
42 OIKON d.o.o. Dalibor Hatić dhatic@oikon.hr
43 osobno Miroslav Harapin miroslav.harapin@sumari.hr
44 osobno Ana Željezić ana.zeljezic@zg.t-com.hr
45 Park prirode Biokovo Ivana Gabrić biolog-ekolog@biokovo.com
46 Park prirode Lonjsko polje Darko Kovačić pp.lonjsko.polje@sk.t-com.hr
47 Park prirode Lonjsko polje Goran Gugić pp.lonjsko.polje@sk.t-com.hr
48 Park prirode Medvednica Marijan Ocvirek nadzor@pp-medvednica.hr
49 Park prirode Medvednica Goran Škrlec nadzor@pp-medvednica.hr
50 Park prirode Učka Suzi Petričić park.prirode.ucka@inet.hr
51 Park prirode Velebit Ivan Tomljenović ivan.tomljenovic@pp-velebit.hr
52 Park prirode Velebit Ivana Maras ivana.maras@pp-velebit.hr
53 Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje Damir Otmačić glavni_nadzornik@park-zumberak.hr
54 Planet Zemlja Ervin Poljak erwinzg@yahoo.com
55 Regionalni centar zaštite okoliša za Srednju i Istočnu Europu Irena Brnada irena@rec-croatia.hr
56 Šumarska i drvodjelska škola Karlovac Robert Erdeljac sum.skola-klc@ka.t-com.hr
57 Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Josip Margaletić josip.margaletic@sumfak.hr
58 Udruga Lijepa naša Jadranka Franc lijepa-nasa-ppp@zg.t-com.hr
59 Udruga Lijepa naša Jakob Martinović lijepa-nasa-ppp@zg.t-com.hr
60 Udruga Lijepa naša Josip Gregac lijepa-nasa-ppp@zg.t-com.hr
61 Vlasnička zajednica "Gora Kulmerica" Vjekoslav Matuša vjekoslav.matusa@tpk-orometal.hr
62 Zelena akcija Zagreb Eugen Vuković eugen@zelena-akcija.hr
63 Zelena akcija Zagreb Jagoda Munić jagoda@zelena-akcija.hr
64 Zelena akcija Zagreb Jasna Šumanovac jasna@zelena-akcija.hr
65 Zelena akcija Zagreb Ana Pavlek anapavlek@net.hr
66 Zeleni prsten, JU Boris Gerenčević boris@priroda-zagrebacka.hr
67 Zeleni prsten, JU Valentin Gadža valentin@priroda-zagrebacka.hr
68 Zemljišna zajednica Plemenita opčina turopoljska Josip Ceković plem-op-turopoljska@zg.t-com.hr